Öneride bulun

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Bahar 2020 49. Sayı

Sadettin ÖZÇELİK – Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine – Günbed Nüshası Işığında – DüzeltmeTeklifleri Proposals for Corrections on Dede Qorqud Oghuznamahs in Consideration of “Gunbed Copy” ss. 7-20
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.125
 
Caşteğin TURGUNBAYER – Süleyman BARLAS – Kültegin Yazıtı’ndaki Bér- Tasvir Fiilinin Bir Anlamı Üzerine Research on a Meaning of the Descriptive Verb Bér- in the Kultegin’s Inscription ss.21-34
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.126
 
Âdem AYDEMİR – Kül Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzünde Geçen “Tuygun” Sözcüğü Üzerine On the Word of “Tuygun” in Southeastern Side of the Kul Tigin Inscription ss.35-66
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.127
 
Niyar KURTBİLAL – Kırım Tatar Türkülerinde 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nın Yansımaları Russo-Japanese War 1904-1905 in the Folk Songs of Crimean Tatars   ss.67-86 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.128
 
Cihan ÇAKMAK – Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902) The Pioneer of Tatar Educational Life: Gilman Kerimi (1841-1902) ss.87-100  
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.129
 
Zeynep YILDIRIM – İran Türkmen Şairi Naz Muhammet Pakga ve Rubaileri Iran Turkmen Poet Naz Muhammet Pakga and His Rubaies ss.101-122 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.130
 
Ali EROL – Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme A Comparative Evaluation Between Tevfik Fikret and Abbas Sıhhat’s Works in Respect to Children’s Poetry ss.123-136 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.131
 
Mehmet Turgut BERBERCAN – Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma Söz Varlığı –Tıpkıbasım] Eastern Turki Poems from Kashgar [Transcription – Translation – Glossary- Facsimile] 
ss.137-160 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.132
 
Alper GÜNAYDIN – Harekeli Bir Mi’râciye’nin Dîbâcesi ve Osmanlı Türkçesinin İmlası ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri A Vowel Marked Mi‘rajiyya and Its Commentaries on Orthography and Pronunciation of the Standard Ottoman Turkish ss.161-184
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.133
 
Hüsnü Çağdaş ARSLAN – Suvarṇaprabhāsa-Sūtra’nın Eski Uygurca ve Çince Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme (15. Bölüm 149-171. Satırlar Arası) An Evaluation on the Old Uighur and Chinese Translations of Suvarṇaprabhāsa-sūtra (Between 149th-171st Lines of 15th Chapter) ss.185-210
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.134
 
Cüneyt AKIN – Manas Ansiklopedisi’nde Özolgu İfadeleri Realia in the Encyclopedia of Manas ss.211-222 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.135
 
Dmitri A. FUNK (Çev. Atilla BAĞCI) – Taygalı Avcıları, Balıkçıları ve Toplayıcılarının Destanlarında Süt Beyaz Atlar Milk-White Horses in the Epics of Taiga Hunters, Fishermen and Gatherers ss.223-236
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.136
 
 
DEĞERLENDİRMELER / PUBLICATION REVIEW
Nail TAN – Gagavuz Dil ve Halk Kültürü Derlemeleriyle İlgili Önemli Bir Yayın ss.237-244 
 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.137

Yayın Tarihi
ISBN 1301007005
Baskı Sayısı 1
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 243
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
İlgili Kategoriler:
Kitap » Diğer » Muhtelif
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapavrupa.com/kitap/turk-dunyasi-dil-ve-edebiyat-dergisi-bahar-2020-49-sayi/544586.html"> <img src="https://img.kitapavrupa.com/v1/getImage/fn:11245200/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
2,59 €
Kargoya Teslim Tarihi: Yaklaşık 18 İş Günü
Kazanacağınız Puan: 18

 
KitapAvrupa © 2021
© 2010-2021 Her Hakkı Saklıdır.